Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
dinsdag 02 september 14:09
reactie op het Artikel: Predikant moet zichtbaarder zijn in pastoraat voor politieagent Eunice Hoekman-van Stuijvenberg dinsdag 02 september 10:00 Vroonland, die theologie studeerde aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, hoopt dat ze volgende maand beroepbaar wordt gesteld in de Protestantse Kerk in Nederland. Eind juli voltooide ze haar scriptie, ov...
woensdag 27 augustus 22:40
. In het bericht in het NRC over de Protestantse Kerk Nederland (PKN), die vindt dat Koning Willem Alexander het te weinig over God heeft in zijn toespraken, zegt PKN-voorzitter Karin van de Broeke: "Het was mooi geweest als zijn geloof daarin doorgeklonken had". Wie de toespraken van de koning beluistert moet vaststellen dat die een warm menselijke toon hebben. Zo had hij het in de...
zondag 24 augustus 22:07
Elly, je schreef:Peter wat is er mis om over Jezus Christus te zingen?. Jawel, daar is iets heel veel mee mis, want dat is beslist niet de bedoeling van het evangelieverhaal over Jezus! Eerstens zei Jezus tegen een heidens vrouw, die hem aansprak met: 'Here, Zoon van David', totaal niets terug, want Hij zei tegen zijn hoorders:'Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels'...
Het CDA en de Hedwigepolder: geen visie, geen standvastigheid
Sytze Faber
zaterdag 21 april 10:28
In de Bijbel word je niet doodgeslagen met het woord visie.
Het CDA en de Hedwigepolder: geen visie, geen standvastigheid
Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) en CDA-Kamerlid Ad Koppejan. Het CDA en de Hedwigepolder: geen visie, geen standvastigheid. Foto ANP

Het komt (in de nieuwebijbelvertaling) maar één keer voor. Dan gaat het over de politiek. In het boek Spreuken (hoofdstuk 11): ‘Door een gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.’

Deze woorden van Salomo zijn niet besteed aan onze plakbandcoalitie. Aan onafhankelijke raadgevers - van Ombudsman tot Raad van State - hebben Rutte, Wilders en Verhagen een broertje dood. Adviezen moeten passen in hun kabinetskraam. Anders gaan ze de prullenbak in. Autisme van de macht.

Apegapen

Met visie hoef je bij hen ook niet aan te komen. Idealen zijn schaars geworden, vergezichten weinig talrijk. In plaats van visioenen gescharrel en gesjacher. Dat is het overheersende beeld. Typerend is de tenenkrommende vertoning rond de Hedwigepolder. In het klein maakt het ook duidelijk waarom het CDA op apegapen ligt.

In Noordwest-Europa heeft het Schelde-estuarium (waar zoet en zout water samen komen) een unieke natuurwaarde. Daarom is internationaal afgesproken dat eventuele aantastingen van het estuarium gecompenseerd moeten worden.

In lijn daarmee kwamen België en Nederland in 2005 overeen dat de nadelige gevolgen van de verdieping van de Westerschelde opgevangen zouden worden door de driehonderd hectare van de Hedwigepolder te ontpolderen. Eerste en Tweede Kamer keurden het verdrag goed. Bewindslieden van het CDA - de partij van het rentmeesterschap! - vervulden de hoofdrollen: Peijs, Bot, Verburg en last but least de Zeeuw Balkenende.

Geleidelijk ontstond in Zeeland echter gemurmureer. Landbouwgrond ontpolderen wordt vooral daar beschouwd als vloeken in de kerk. Het CDA begon te schuiven. Nu met staatssecretaris Bleker in de hoofdrol.

Populisme

Een CDA’er die heel wat kanten uit kan. In Groningen liet hij als gedeputeerde maar liefst achthonderd hectare landbouwgrond onder water zetten ten behoeve van het schimmige Blauwe Stad-project. Dat werd een echec. Ook met de Hedwigepolder belandde hij in een politiek moeras. Geheel overeenkomstig de huidige populistische mores geeft hij Brussel de schuld.

Het CDA en de Hedwigepolder: geen visie, geen standvastigheid, gepruts op de vierkante millimeter.

Siamese drieling

Als visioenen ontbreken, is alles geoorloofd. Dan prevaleert het kortetermijndenken. De kraamkamer staat bij de traditionele partijen. Zij verkwanselden hun geloofsbrieven. Wat overbleef waren de kille marktwerking en het niet te bevatten jargon van de bureaucratie. Het populisme is daar een reactie op.

Wim Kok begon in de PvdA met het afschudden van zijn ideologische veren. Wouter Bos zette er vaart achter. Rutte veranderde herhaaldelijk van politiek profiel. Opportunisme is bij hem de grondtoon. Balkenende was de laatste die sprak over waarden en normen. Er vond echter geen vertaalslag plaats. Zijn verhaal bleef in de lucht hangen.

Het huidige overleg in de coalitie over megabezuinigingen en nieuwe pesterijen voor vreemdelingen en andere kansarmen is veel ingrijpender dan de kabinetsformatie van 2010 met zijn gedoogconstructie. Als er witte rook komt uit het Catshuis is er een politieke Siamese drieling geboren. Voor de levenskansen van de zwakste van de drie, het CDA, moet overigens worden gevreesd.

Politiek lijkt wel wat op een estuarium. Een gebrek aan visie proberen te compenseren. De PVV door volop op het orgel te gaan. De VVD door te pronken met Rutte als premier. De PvdA door zich met een nieuwe leider te profileren in de oppositie. Als juniorpartner van het Telegraafkabinet-Rutte is voor het CDA echter slechts de rol van muurbloem weggelegd. Salomo voorzag het al. Dat loopt (weer) uit op electoraal onheil. En het volk verwildert.
Delen via:
Schrijf als eerste een reactie!
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord