Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
woensdag 18 juni 22:18
De crisis in het Christendom, secularisatie, is volgens mij een gevolg van de ingrijpende technologische veranderingen. We staan in meerdere opzichten op een keerpunt. Mensen hebben de behoefte en zijn door de technische middelen zoals de media ook in staat om zelf conclusies te trekken en een eigen mening te vormen. Secularisatie is een gegeven waarmee serieus rekening mee moet worden gehoude...
maandag 09 juni 15:52
Over dit onderwerp schrijf ik naar aanleiding van een tekst uit het parochieblaadje in de week voor Pinksteren 2014. citaat: "De verrezen Heer Jezus schenkt zijn geest. Een Geest die n maakt, alle volkeren tot het volk van God. Een Geest die muren afbreekt die mensen hebben opgebouwd. Een heilige Geest die een nieuw volk opbouwt en vormt" De schrijver, waarschijnlijk de pastoor, h...
dinsdag 27 mei 21:54
Wellicht is het beter, om de mens Jezus te zien als de mensgeworden Geest van God, zoals Hij dit in ieder mens geworden is. Ider mens IS dus een mensgeworden God, want de Schrift zegt in Psalm 82:'Wel heb Ik gezegd:Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogste' En laten we er dus vooral ook op letten, dat de mens Jezus besist niet de Eniggeboren Zoon van God was, of is! Nee, Gods Géést is de En...
Scriba Arjan Plaisier: debat over Israël is vastgeroest
Het goede leven
maandag 22 oktober 12:30
De kerk is onopgeefbaar verbonden met Israël, maar wie meent dat de landbelofte voor Israël nu nog geldt, ‘overspeelt zijn hand’. Dat schrijft dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), in zijn bijdrage aan het boek Meervoudig verbonden, dat op 1 november wordt gepresenteerd en is bedoeld om de ‘soms vastgeroeste discussie’ over Israël nieuw leven in te blazen.
Scriba Arjan Plaisier: debat over Israël is vastgeroest
Volgens dr. Plaisier is de visie op Israël niet alleen een thema dat bij de PKN hoort, ‘maar dat zo oud is als de kerk zelf’. Foto: Jan Klein

De bundel staat onder redactie van Plaisier en dr. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit. Doel is ‘het moeizame gesprek in de kerk over de relatie met Israël en de Palestijnen een nieuwe impuls te geven’. 

Oud

In zijn bijdrage bindt dr. Plaisier, als scriba van de Protestantse Kerk, zich niet aan een van de visies die er in de PKN over Israël leven. Volgens hem is de visie op Israël niet alleen een thema dat bij de PKN hoort, ‘maar dat zo oud is als de kerk zelf’. Volgens de predikant kan dat ook niet anders omdat ‘de God van Abraham, Izak en Jakob ook de Vader van Jezus Christus is’.

Uitgangspunt voor zijn bijdrage is voor dr. Plaisier de trouw van God, ‘een motief dat met name door Paulus sterk is benadrukt’. Een glad verhaal levert dit volgens de predikant niet op. ‘Nergens heeft een volk zo met zijn God geworsteld en nergens heeft een God zo om een volk gestreden.’

Het is vanwege de trouw van God en zijn ‘onberouwelijke’ verkiezing dat de kerk spreekt van een onopgeefbare verbondenheid met Israël, aldus Plaisier. „Wanneer over ‘onopgeefbare verbondenheid’ gesproken wordt, is het goed te bedenken dat er nog steeds een Joods volk is. De woorden die Paulus geschreven heeft, zijn niet van adres verwisseld. Ze slaan evenzeer op het Israël van zijn dagen als op dat van onze dagen.’

Plaisier stelt verder dat ‘de hand wordt overspeeld wanneer met te grote stelligheid wordt betoogd dat de landbelofte onverkort blijft gelden, zeker wanneer dit nader ingevuld wordt als de belofte van een Rijk van Israël in Palestina, met Jeruzalem als hoofdstad’. Volgens hem staat er hierover in het Nieuwe Testament ‘eigenlijk niet veel’. ‘Zelfs in Romeinen 9 tot 11, waar Paulus zo uitgebreid op het Joodse volk ingaat, staat er geen letter over.’

Gevaarlijke verschuiving

Toch weer gaan speculeren over de landbelofte noemt hij ‘een gevaarlijke verschuiving van de agenda van de kerk’. Wat de Protestantse Kerk betreft, vindt Plaisier niet dat die geroepen is om ‘voortdurend profetische getuigenissen te doen over een complexe situatie die niet tot onze directe context behoort’.

De bundel Meervoudig verbonden, waaraan onder anderen ook Kees Jan Rodenburg en Bernhard Reitsma een bijdrage leverden, wordt op 1 november in Amsterdam gepresenteerd tijdens een symposium. Daar zal het woord gevoerd worden door vertegenwoordigers van Sabeel Nederland, de Gereformeerde Bond, het Evangelisch Werkverband en Christenen voor Israël.
Delen via:
1
reactie(s)
Schrijf als eerste een reactie!
dinsdag 15 januari 20:13
De christenen maken al eeuwenlang een verschrikkelijke vergissing door over een volk Israel te spreken, dat beslist NIET bestaat!Paulus schreef toch, dat het niet allemaal ISRAEL is, wat ISRAEL genoemd wordt? Vandaag de dag is het Joodse volk overwegend atheistisch. Ook leren de christenen dat de God van Israel óók onze God is, maar dat heeft Paulus nooit geleerd. Hij schreef immers niet dat de van Israel ook de God der heidenen is, maar, dat de God der JODEN ook de God der heidenen is.Ook bestaat er volstrekt geen land Israel, want het beloofde hemelse Vaderland was de hemel, waarvan Palestina een metafoor was.Zij hebben er dan ook nooit gewoond!
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord