Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
woensdag 01 april 21:10
Op de radio hadden ze het erover, de betekenis van het ei als symbool. Origineel heidens, in de Christelijke traditie symbool voor verrijzenis. Ook in andere , niet-christelijke culturen, zoals de Islam is het een symbool. Mijn gedachten verbinden dit gegeven met het idee dat een ei niet volgens de evolutietheorie tot stand gekomen kan zijn. Het is niet denkbaar dat een ei geleidelijk geva...
zondag 15 maart 11:32
'Een nieuwe discussie is niet de goede uitdrukking. Een aantal mensen wil graag een Nederlandse groep 'Dankbaar Leven' starten als begin van een Nederlands netwerk 'Dankbaar Leven'. Inspiratiebron hiervoor is de site www.gratefulness.org. (Duitse versie www.dankbar-leben.org). Beide zeer druk bezochte sites zijn een initiatief van David Steindl-Rast, een Benedictijner monnik. Behalve dat hieruit...
vrijdag 13 maart 9:50
Leven in onvrijheid kan betreurenswaardig zijn. Leven in vrijheid kan zwaar zijn omdat het individu leeft in een omgeving, land of wereld die in onvrijheid leeft. Leven in dit spanningsveld betekent n.m.m. leven in de diaspora. Lichtpuntjes voor leven in onvrijheid en vrijheid zijn n.m.m. de erkenning van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werken aan individuatie. Mens-zijn bet...
Zorg voor diversiteit in de oecumene
Jaap van der Linden
woensdag 28 maart 9:54
In Amersfoort werd een bijeenkomst gehouden rond een nieuwe campagne van de Raad van Kerken: Bundel de krachten in een convenant. Erik Borgman pleit voor diversiteit in de oecumene.
Zorg voor diversiteit in de oecumene
Een oecumenische openluchtkerkdienst op het strand bij West-Terschelling. Oecumenische samenwerking die alleen bestaat uit ‘samen vieren’ is te naar binnen gericht, meent Erik Borgman. Foto: Jan Heuff

Oecumenische samenwerking tussen kerken uitbouwen en structuur geven: dat is het doel van het plaatselijk opstellen van een convenant. De partners maken afspraken over werkzaamheden die ze samen willen verrichten. Met een officiële ondertekening krijgt het convenant een wat formeler karakter. In Groot-Brittannië bestaat de mogelijkheid van een convenant al langer. Honderden kerken doen daaraan mee.

Een nieuwe uitgave werd gerepresenteerd in de serie Oecumenische Bezinning, Gebundelde krachten in de oecumene, met daarin een checklist en een handreiking om het proces van het sluiten van een convenant plaatselijk op gang te brengen.

Crisis

Dr. Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg sprak over het thema ‘Van samenwerken tot samen oogsten. Oecumenische convenanten als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke kerk’. Hij haakte aan bij de ,,crisis in de oecumene” anno 2012. Deze crisis dwingt een ieder om zich te bezinnen op de grondslag van de oecumene, vindt Borgman.

In de praktijk is hij vaak te hulp geroepen bij situaties waar het oecumenisch vieren van de eucharistie een verbod opgelegd kreeg van de kant van de kerkelijke leiding. De pijn daarover moet je samen delen. Na verloop van tijd kan het echter ook leiden tot een zinvolle herbezinning, aldus Borgman.

Het mooie van plaatselijke oecumene is dat geloofsgemeenschappen zich samen afvragen waar in hun eigen directe omgeving de tekenen van Christus’ werkzaamheid zichtbaar worden en wat zij daarvan zien, stelde Borgman.

Omgeving

Vanuit die visie op oecumene gooide Borgman een steen in de oecumenische vijver door te stellen dat eenzijdige aandacht voor het gezamenlijk vieren in feite neerkomt op een kijken naar elkaar, waardoor de oecumene een binnenkerkelijke aangelegenheid blijft van kernleden van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

Oecumene houdt juist in dat je samen in je naaste omgeving kijkt waar je de werkzaamheid van de Geest ontdekt en dat uitwisselt met elkaar, aldus Borgman. Aansluitend bij de bekende trits die het werk van de kerk omschrijft: vieren, leren, dienen; dienen is dan het eerste waar de kerk en waar geloofsgemeenschappen die samenwerken, toe geroepen zijn, meent de hoogleraar.

Op grond van dat samen dienen komt dan een gezamenlijk bezinningsproces op gang naar de bronnen en dat loopt uiteindelijk uit op het samen vieren. Borgman pleitte voor diversiteit. Oecumene bestaat al snel uit het houden van gezamenlijke diensten, die een gemene deler vormen van beide tradities.

Als lid van een oecumenische gemeente ging het Borgman op den duur tegenstaan om nooit meer een kruis te slaan in een viering. Hij bepleit juist een intensieve uitwisseling van het eigene. ,,Neem die verschillen serieus en doe niet alsof ze allemaal al overwonnen zijn.”

Wat Borgman aanspreekt in het sluiten van een convenant is dat het begint met het binnenhalen van de oogst van wat men al samen doet. Dat oogsten breekt met het activisme dat veel oecumenische samenwerking kenmerkt, aldus Borgman.

Rechten van de Mens

Hij signaleerde ook een overeenkomst tussen het convenant en de Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring legt vast wat de rechten zijn, terwijl men het niet eens hoeft te zijn over de gevolgen ervan of de grondslag. Vanuit verschillende tradities schaart men zich achter deze verklaring.

De verschillen in motivatie en de ruimte die men daarbij aan elkaar geeft zijn juist vruchtbaar om samen hetzelfde doel na te streven. Een oecumenisch convenant kan volgens Borgman op dezelfde manier werken. Vanuit verschillende kerkelijke en confessionele tradities zet men zich samen in voor dezelfde doelen.

In het boekje ‘Gebundelde krachten in de oecumene’ staan handvatten en tips rond het sluiten van een convenant. Het is te verkrijgen via rvk@raadvankerken.nl.
Jaap van der Linden is secretaris van de Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken.
Delen via:
1
reactie(s)
Schrijf als eerste een reactie!
donderdag 29 maart 10:18
En ?... wat koop je daar voor ? -- de herders hoeden wederom : zichzelf ...!?
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord