Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
zondag 14 september 19:16
Met enige regelmaat verneem ik dat bevindelijk gereformeerden hun kring verlaten. Dat hoort bij de huidige trend van kerkverlating; de kring der bevindelijk gereformeerden is niet enig in haar soort. Op dit moment telt de orthodox-protestantse groepering/stroming naar schatting iets meer dan 237.000 leden/betrokkenen, verspreid over verschillende gemeenten (Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde G...
maandag 08 september 22:04
Paulus is nooit verder gekomen dan het stichten van plaatselijke gemeenten en hij noemde ze gewoon HEIDENGEMEENTEN. Nu doet het ongeluk zich voor, dat zogenaamde christenen, onder heidenen altijd slechte of ongelovige mensen verstaan. In de bijbel is dat volstrekt niet het geval, want Paulus schreef bijvoorbeeld:'Of is God alleen de God der Joden, niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen'En...
maandag 08 september 13:49
Ik weet het ook niet zeker, de ene keer vindt ik paprika chips lekker, maar soms vindt ik naturel wel wat lekkerder. Het ligt er maar net aan hoe ik geslapen heb. En of ik goed gedroomd heb. Want als ik een hond zie in mijn dromen vindt ik naturel lekkerder. Maar als ik vredig gedroomd heb paprika.
Zorg voor diversiteit in de oecumene
Jaap van der Linden
woensdag 28 maart 9:54
In Amersfoort werd een bijeenkomst gehouden rond een nieuwe campagne van de Raad van Kerken: Bundel de krachten in een convenant. Erik Borgman pleit voor diversiteit in de oecumene.
Zorg voor diversiteit in de oecumene
Een oecumenische openluchtkerkdienst op het strand bij West-Terschelling. Oecumenische samenwerking die alleen bestaat uit ‘samen vieren’ is te naar binnen gericht, meent Erik Borgman. Foto: Jan Heuff

Oecumenische samenwerking tussen kerken uitbouwen en structuur geven: dat is het doel van het plaatselijk opstellen van een convenant. De partners maken afspraken over werkzaamheden die ze samen willen verrichten. Met een officiële ondertekening krijgt het convenant een wat formeler karakter. In Groot-Brittannië bestaat de mogelijkheid van een convenant al langer. Honderden kerken doen daaraan mee.

Een nieuwe uitgave werd gerepresenteerd in de serie Oecumenische Bezinning, Gebundelde krachten in de oecumene, met daarin een checklist en een handreiking om het proces van het sluiten van een convenant plaatselijk op gang te brengen.

Crisis

Dr. Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg sprak over het thema ‘Van samenwerken tot samen oogsten. Oecumenische convenanten als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke kerk’. Hij haakte aan bij de ,,crisis in de oecumene” anno 2012. Deze crisis dwingt een ieder om zich te bezinnen op de grondslag van de oecumene, vindt Borgman.

In de praktijk is hij vaak te hulp geroepen bij situaties waar het oecumenisch vieren van de eucharistie een verbod opgelegd kreeg van de kant van de kerkelijke leiding. De pijn daarover moet je samen delen. Na verloop van tijd kan het echter ook leiden tot een zinvolle herbezinning, aldus Borgman.

Het mooie van plaatselijke oecumene is dat geloofsgemeenschappen zich samen afvragen waar in hun eigen directe omgeving de tekenen van Christus’ werkzaamheid zichtbaar worden en wat zij daarvan zien, stelde Borgman.

Omgeving

Vanuit die visie op oecumene gooide Borgman een steen in de oecumenische vijver door te stellen dat eenzijdige aandacht voor het gezamenlijk vieren in feite neerkomt op een kijken naar elkaar, waardoor de oecumene een binnenkerkelijke aangelegenheid blijft van kernleden van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

Oecumene houdt juist in dat je samen in je naaste omgeving kijkt waar je de werkzaamheid van de Geest ontdekt en dat uitwisselt met elkaar, aldus Borgman. Aansluitend bij de bekende trits die het werk van de kerk omschrijft: vieren, leren, dienen; dienen is dan het eerste waar de kerk en waar geloofsgemeenschappen die samenwerken, toe geroepen zijn, meent de hoogleraar.

Op grond van dat samen dienen komt dan een gezamenlijk bezinningsproces op gang naar de bronnen en dat loopt uiteindelijk uit op het samen vieren. Borgman pleitte voor diversiteit. Oecumene bestaat al snel uit het houden van gezamenlijke diensten, die een gemene deler vormen van beide tradities.

Als lid van een oecumenische gemeente ging het Borgman op den duur tegenstaan om nooit meer een kruis te slaan in een viering. Hij bepleit juist een intensieve uitwisseling van het eigene. ,,Neem die verschillen serieus en doe niet alsof ze allemaal al overwonnen zijn.”

Wat Borgman aanspreekt in het sluiten van een convenant is dat het begint met het binnenhalen van de oogst van wat men al samen doet. Dat oogsten breekt met het activisme dat veel oecumenische samenwerking kenmerkt, aldus Borgman.

Rechten van de Mens

Hij signaleerde ook een overeenkomst tussen het convenant en de Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring legt vast wat de rechten zijn, terwijl men het niet eens hoeft te zijn over de gevolgen ervan of de grondslag. Vanuit verschillende tradities schaart men zich achter deze verklaring.

De verschillen in motivatie en de ruimte die men daarbij aan elkaar geeft zijn juist vruchtbaar om samen hetzelfde doel na te streven. Een oecumenisch convenant kan volgens Borgman op dezelfde manier werken. Vanuit verschillende kerkelijke en confessionele tradities zet men zich samen in voor dezelfde doelen.

In het boekje ‘Gebundelde krachten in de oecumene’ staan handvatten en tips rond het sluiten van een convenant. Het is te verkrijgen via rvk@raadvankerken.nl.
Jaap van der Linden is secretaris van de Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken.
Delen via:
1
reactie(s)
Schrijf als eerste een reactie!
donderdag 29 maart 10:18
En ?... wat koop je daar voor ? -- de herders hoeden wederom : zichzelf ...!?
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord