Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
donderdag 24 juli 6:57
Een nieuwe structuur voor de kerken zou kunnen zijn dat er niet meer gepredikt wordt maar uitsluitend Gods liederen worden gezongen en geen jezus of christus liederen.
woensdag 16 juli 22:53
Ik citeer uit het boek van Joke Hermsen, "Een nieuwe bevlogenheid": "De huidige mens zoekt verknopingen met het sacrale, maar niet meer via het keurslijf van het christendom. Dat laatste is pass en daarom is er de noodzaak om iets nieuws te vinden." Ineke Evink geeft als antwoord op de vraag of 7keer7 heeft opgebracht wat ervan werd verwacht: ,,Nee, ik had eigenlijk pleidooien ver...
woensdag 18 juni 22:18
De crisis in het Christendom, secularisatie, is volgens mij een gevolg van de ingrijpende technologische veranderingen. We staan in meerdere opzichten op een keerpunt. Mensen hebben de behoefte en zijn door de technische middelen zoals de media ook in staat om zelf conclusies te trekken en een eigen mening te vormen. Secularisatie is een gegeven waarmee serieus rekening mee moet worden gehoude...
Roeping
Reinhart Wollenberg
donderdag 01 maart 7:00
Roeping - een heldere stem, een duidelijke opdracht: Abraham, sta op en ga naar het land dat de eeuwige God je zal laten zien!
Roeping - verrassend visioen, oogverblindend licht, belofte voor alle tijden:. Mozes, jij mag het volk leiden de vrijheid tegemoet. ,,IK BEN ERBIJ!”

Roeping – een spontane uitnodiging om Hem te volgen, zonder maar – terstond! als vissers van mensen het oude leven ver achter je. Roeping – een uitdaging om steeds opnieuw met Hem en met elkaar op weg te gaan.

Met liefde en bewustzijn bouwen aan de nieuwe aarde, waar God weer in ons midden woont. Roeping - een stil vermoeden in mijn binnenste, dat Hij mij kent en bij mijn naam roept, dat ik bedoeld ben en bemind, geroepen om op Hem te lijken, de stem van liefde die mij tot het ware leven roept.
Delen via:
Schrijf als eerste een reactie!
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord