Over hetgoedeleven.com: Het goede leven wil een ontmoetingsplaats zijn voor christenen. Op onze site bieden wij nieuws en achtergronden over geloof en samenleving. U kunt reageren op verhalen of  zelf discussies starten.
 Lees Verder

Geloven
Ontmoeten Forum
vrijdag 24 oktober 17:09
Goedendag Allen, Ik heb een facebookpagina geopend. Het heet God is Goed. Met deze pagina wil ik graag alle wonderen die de Here God heeft verricht in jullie leven delen met anderen. Ook is de pagina voor mensen die een gebed nodig hebben voor een bepaalde situatie. Als wij met z'n allen bidden voor diegene dan helpen wij elkaar. Ik nodig jullie allemaal uit om de pagina te liken en te promote...
donderdag 23 oktober 14:35
Het discipelschap staat in de belangstelling. Aanleiding is de oproep tot meer discipelschap. In het artikel van Regien Smit op zaterdag 11 oktober wordt daar uitvoerig op gereageerd. Wordt het discipelschap door de een gezien als een extra belasting, een onprettige verplichting, door een ander is het juist een fijne levenshouding die liefst een leven lang duurt. Regien Smit: En het goede nie...
dinsdag 14 oktober 14:09
Geachte Piet Strootman, In Uw reactie zegt U: " het gaat volstrekt niet om een soort algemeen geloof, " Er is hier weer sprake van een misverstand, denk ik. Hier wordt weer Geloof met godsdienst verward. Ik heb het over het gemeenschappelijke dat elk waarachtig Geloof in zich draagt. Net zoals we het over dezelfde hebben als we spreken van "de God van Abraham; de God van de Christene...
Roeping
Reinhart Wollenberg
donderdag 01 maart 7:00
Roeping - een heldere stem, een duidelijke opdracht: Abraham, sta op en ga naar het land dat de eeuwige God je zal laten zien!
Roeping - verrassend visioen, oogverblindend licht, belofte voor alle tijden:. Mozes, jij mag het volk leiden de vrijheid tegemoet. ,,IK BEN ERBIJ!”

Roeping – een spontane uitnodiging om Hem te volgen, zonder maar – terstond! als vissers van mensen het oude leven ver achter je. Roeping – een uitdaging om steeds opnieuw met Hem en met elkaar op weg te gaan.

Met liefde en bewustzijn bouwen aan de nieuwe aarde, waar God weer in ons midden woont. Roeping - een stil vermoeden in mijn binnenste, dat Hij mij kent en bij mijn naam roept, dat ik bedoeld ben en bemind, geroepen om op Hem te lijken, de stem van liefde die mij tot het ware leven roept.
Delen via:
Schrijf als eerste een reactie!
Login om te kunnen reageren
Uw emailadres
Uw wachtwoord