In gesprek over Jezus, de weg bij uitstek

Tjerk de Reus

Wie het christelijk geloof ter sprake wil brengen kan kiezen voor het beeld van een ‘weg’. Gert-Jan Roest toont in twee publicaties hoe dat uitpakt.

Het zijn overduidelijk tweelingboeken: Hoopvol leven en Open leven. Ze zijn van de hand van Gert-Jan Roest (1966), kerkelijk pionier in de Randstad. Enkele jaren geleden promoveerde hij op een studie over het evangelie in een Westerse context. Daarvoor al richtte hij Via Nova op: een kerkelijk experiment in Amsterdam, waarbij gepoogd wordt de traditionele kloof tussen kerk en samenleving te overbruggen.

Wie zich wel eens met deze missionaire thematiek bezighoudt, zal naast de naam van Roest ook die van theologen als Stefan Paas, Siebrand Wierda en Tim Vreugdenhil tegenkomen. Wat hen bindt, is een mix van trouw aan het orthodoxe protestantisme én de drang om het blikveld te verbreden.

Beknopte geloofsleer

Hoopvol leven, is een soort inleiding in het christelijk geloof. Het gaat onder meer over het geloof als ‘een weg in een mooie en problematische wereld’, over ‘een weg die je vertrouwen vraagt’ en ‘een weg waarop je verrast wordt door nieuw leven’. Roest vertelt aan de hand van zeven van dergelijke thema’s het hele verhaal van het christendom, duidelijk geordend in een Bijbelse volgorde. Dit boek bevat dus een beknopte geloofsleer, een dogmatiek-in-het-klein. Maar dan wel een dogmatiek waarin de lezer laagdrempelig benaderd wordt. Na uitleg over de persoon van Jezus (‘De vlam van liefde brandt zo helder in Jezus dat anderen in dit licht verbleken’), vraagt Roest aan zijn lezers: ‘Wat is jouw overtuiging? Wie is Jezus volgens jou?’

Als je het type theologie dat hier wordt gepresenteerd moet kenschetsen, kom je uit bij de zogenoemde theologie van het Koninkrijk. Het basisprofiel daarvan is al te vinden bij gereformeerde theologen uit het verleden, maar krijg vandaag een eigentijds accent dankzij een theoloog als Tom Wright.

De kerngedachte luidt dat God de wereld, die in verval raakte door het kwaad, gaandeweg omvormt vanuit de vernieuwing die al in Jezus Christus is begonnen. ‘Jezus is de bron van vernieuwing, de bron van waarheid, vertrouwen en liefde’, schrijft Roest. ‘In deze bron ligt het geneesmiddel tegen onze zelfgerichtheid. Als we ons leven door zijn Geest laten beïnvloeden gaan ook wij deel uitmaken van een wereldwijde vernieuwingsbeweging van hoop.’

Tastbaar

Die vernieuwing is wat Roest betreft concreet en tastbaar. Dat blijkt uit het tweede boek, Open leven, waarin hij schrijft over het ‘ervaren’ van de weg die Jezus wijst. Dat woord ‘ervaren’ is treffend: we raken betrokken in de koers van het Koninkrijk, en dat is iets wat je omvormt. Roest opent op deze manier het zicht op de breedte van de menselijke ervaring.

Kernwoorden als vertrouwen, vreugde, hoop, commitment , vrijgevigheid, verzoening en alertheid bespreekt hij in een zevental hoofdstukken. Het gaat hierbij steeds om de gerichtheid van ons hart, dat ook beïnvloed wordt door maatschappelijke en culturele factoren. Dat kan ons dwarszitten, noteert Roest: ‘Ons ego heeft veel behoefte aan veiligheid, gezondheid, welvaart, acceptatie en bevestiging. Maar hebben we dat altijd nodig? (…) Jezus wist dat dit niet zo was. Ten diepste hebben we kracht en genade nodig om liefdevol en hoopvol te blijven in welke situatie dan ook.’

Werkboeken

De twee boeken maken de indruk een soort werkboeken te zijn. Naast de hoofdtekst zijn er kaderteksten, waarin thema’s zoals ‘geloof en gevoel’ of ‘geweld in de bijbel’ behandeld worden. In Hoopvol leven is er na elk hoofdstuk een lege bladzijde voor eigen aantekeningen. Bij Open leven zit een los kaartje waarop schematisch en beknopt de hoofdstukken tot de kern zijn teruggebracht.

Elk hoofdstuk hierin sluit af met ‘gebedsoefeningen’. Dit maakt deze publicaties prima bruikbaar in en rond de kerk, bij het gesprek met belangstellenden en nieuwkomers.

Hoopvol leven. Ontdek de weg die Jezus wijst. Gert Jan Roest. Buijten & Schipperheijn, 16,95 euro
Open leven. Ervaar de weg die Jezus wijst. Gert Jan Roest. Buijten & Schipperheijn, 16,95 euro