39 kerken ondertekenen in Dordt de Verklaring van verbondenheid

Jan Auke Brink

Op de slotmanifestatie van de Nationale Synode hebben vorige week woensdag bijna veertig protestantse kerken een verklaring getekend waarin ze bevestigen bij elkaar te horen. Margarithe Veen was er bij: ,,Ik zie dit als de werking van de Geest.”

De 39 protestantse kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen die elkaar in de Grote Kerk in Dordrecht het jawoord gaven, zijn al tien jaar met elkaar in gesprek. In die gesprekken is vooral is gekeken naar overeenkomsten. Verschillen werden niet onder het tapijt geveegd, ‘maar wij zijn ervan overtuigd dat wat ons verbindt meer is: de naam van Jezus Christus’, staat in de Verklaring, die de uitkomst van die gesprekken is.

Ds. Margarithe Veen, predikant van de Protestantse Gemeente Achlum & Hitzum en voorzitter van de Friese Raad van Kerken, was bij de bijeenkomst in Dordrecht aanwezig – niet als officiële vertegenwoordiger, wel op uitnodiging. ,,Ik vind het heel bijzonder dat al deze kerken na tien jaar praten de Verklaring ondertekenen. Het is een heel brede groep, met voor ons bekende namen zoals de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Baptisten, maar ook een heel scala aan migrantenkerken.”

Dr. Hans Burger, docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen noemde het woensdag ,,reclame voor het grote verzoeningsproject van God” wanneer de liefde van God zelf zichtbaar wordt in de liefde van kerken onderling. ,,Meerdere lichamen van Christus is niet mooi als we daarin het gebrek aan liefde, vertrouwen en eensgezindheid zien. Dan is het een gescheurd lichaam. Ik kan het niet anders zien: met onze huidige institutionele verdeeldheid maken we Christus niet beter, maar minder zichtbaar.”

Kerken bijeen

De stuurgroep van de Nationale Synode is erin geslaagd om veel verschillende protestantse kerken bijeen te brengen, ziet Veen. ,,Op deze manier doen ook kerken mee aan het oecumenische gesprek die geen lid zijn van de Raad van Kerken in Nederland, zoals de Vergadering van gelovigen en de Kerk van de Nazarener. Het blijft bijzonder wanneer kerken elkaar opzoeken. En het is heel bijzonder dat ze elkaar na tien jaar van gesprekken blijven vasthouden. Die intentie, dat zie ik als de werking van de Geest die ons steeds weer wenkt naar dat ene Gods Koninkrijk. De Nationale Synode laat ook zien dat er behoefte is aan nieuwe vormen van oecumene; het zichtbaar maken van die Ene Kerk van Jezus Christus in Gods Schepping van vandaag”, aldus Veen. ,,Mijn visie is dat we aan het einde van de horizon de eenheid blijven zien.”

Bisschop dr. Gerard de Korte, als spreker en ‘waarnemer’ uitgenodigd voor de bijeenkomst, sprak ook in die lijn: ,,Er moet nog veel gebeuren, want de instituten blijven functioneren. Als katholiek kies ik voor zichtbare eenheid van alle christenen. De institutionele eenheid – als oorspronkelijk doel van de oecumene – wil ik toch als een stip op de horizon vasthouden.”

Bal

Na deze slotbijeenkomst van de Nationale Synode ligt de bal nu bij de afzonderlijke kerken: de ondertekenaars van de Verklaring hebben afgesproken de komende vijf jaar jaarlijks een dag bij elkaar te komen om de kerkelijke eenheid te bevorderen en te vieren. De eerste keer organiseert de stuurgroep van de Nationale Synode die bijeenkomst nog, daarna is de organisatie de verantwoordelijkheid van de kerken zelf.

Een ander blijvend resultaat van de Nationale Synode is dat de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit Kampen (TUK) en de christelijk-gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) zich namens de Stichting Nationale Synode willen inzetten voor een bijzondere leerstoel over de katholiciteit van de kerk en eenheid, zo maakte stuurgroeplid Sjaak van ’t Kruis bekend.