Priesterwijding Remco Hoogma is primeur voor bisschop

Lodewijk Born

Remco Hoogma (31) is zaterdag in de St. Jozefkathedraal in Groningen priester gewijd. Een plechtigheid die in het bisdom Groningen-Leeuwarden niet vaak voorkwam in het afgelopen decennium. De tijd dat uit elk groot katholiek gezin iemand zich geroepen wist tot het dienstwerk voor de Kerk ligt ver achter ons. Daarom is de wijding van Remco Hoogma, geboren in Bolsward, een bijzondere. Ook omdat hij oorspronkelijk een heel andere richting leek op te gaan. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde, deed een studie Rechten en een Master International Economics en Business.

Genoeg perspectief dus voor een mooie carrière buiten de kerk, maar de roep van God was sterker, zei hij eerder in het bisdomblad Spreek! Hij ziet zijn roeping als ,,een antwoord geven op de roepende stem van de Heer”. In de afgelopen tien jaar werden in het kleinste bisdom van Nederland zes geestelijken tot priester gewijd. Remco Hoogma is nummer zeven. Er zijn op dit moment in het hele bisdom 23 priesters in de parochies aangesteld; drie priesters die de status van emeriti hebben, verrichten ook nog taken.

Er is één diaken actief in het bisdom: Frans Wielens. De diaken is in de rooms-katholieke traditie onderdeel van de clerus. Hij kan ook in de liturgie voorgaan en beperkt zich niet tot alleen sociaal-maatschappelijk gerichte nevenactiviteiten van een parochie. Verder kan een diaken gehuwd zijn. Dit is een optie voor protestanten die soms op latere leeftijd overstappen naar de Rooms-Katholieke Kerk.

Er waren in het laatste decennium geen priesters die na de wijding toch nog uit traden. ,,Er was hooguit vertrek naar elders. Zoals in het geval van Diederik Duzijn die naar een Franse broedergemeenschap vertrok, waarbij hij nog steeds in parochies als voorganger actief is. Of recent de jonge priester Pascal Huiting die voor studieverlof de Heilige Christoffelparochie in Zuidwest-Friesland heeft verruild voor een paar jaar theologie- en filosofiestudie in Sint Petersburg”, laat bisdomwoordvoerder Lammert de Hoop weten. Eén gewijde diaken die wel priester wilde worden, besloot daar op het laatste moment toch van af te zien: Sander Zwezerijnen.

Opleiding

Wie priester wil worden, dient daar een officiële kerkelijke opleiding voor te volgen, die gemiddeld zes jaar duurt. Die duur hangt af van de verschillende opleidingsvarianten en van de kandidaat. Zo kan iemand een weekend/deeltijd-opleiding volgen, in combinatie met een betaalde baan. Maar ook een fulltime studie. Ook is van invloed of iemand al veel kennis heeft van kerk en theologie. Er kan gestudeerd worden aan een Nederlandse priesteropleiding maar ook in Rome – of een combinatie van beide.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft op dit moment één priesterkandidaat en twee diakenkandidaten, die met een opleiding bezig zijn. Deze beide laatste kandidaten studeren aan Bovendonk in Hoeven, de priesterkandidaat aan het Ariensinstituut in Utrecht, de opleiding van het aartsbisdom Utrecht.

,,Het aantal kandidaten is niet groot maar in vergelijking met grotere bisdommen is het toch niet slecht”, zegt bisschop Ron van den Hout. De keuze om priester worden, is ,,sterker persoonlijk geworden”. ,,Het zijn ook jonge mensen die een heel verschillende achtergrond kunnen hebben en niet meer per se uit een klassiek katholiek gezin komen.”

Levensonderhoud

Gemiddeld kost één jaar studeren aan een priesteropleiding 20.000 euro. Via het Fonds Priesteropleiding kunnen Friese parochianen en parochies de opleidingskosten en het levensonderhoud van priesterkandidaten ondersteunen.

Dit najaar houdt het noordelijke bisdom een roepingenweekend voor jongeren in een klooster in het Duitse Thuine. Wat verwacht Van den Hout daarvan? ,,Dat we jonge mensen kunnen helpen om hun leven te leren zien als een ‘geroepen-zijn’. Dat het niet alleen gaat om zelf kiezen, maar dat er ook een beroep op hen gedaan kan worden vanuit de kerk – of vanuit de samenleving.”

Hij vervolgt: ,,Ik heb wel eens contacten met jonge mensen die nadenken of priester, diaken of religieus worden iets voor hen is, maar het is niet gemakkelijk in deze tijd tot een keuze te komen. We hopen hen te kunnen helpen, en ik hoop natuurlijk dat er ook belangstelling komt voor het priesterschap met name. Als iemand zich tot het huwelijk geroepen voelt, is dat ook een goede en te waarderen keuze.”

Veelzijdigheid

Voor Remco Hoogma is de veelzijdigheid van het priesterschap een van de dingen die hem aanspreekt, zei hij in het bisdomblad. ,,Ik heb al op meerdere manieren mogen assisteren in veel verschillende parochies en op veel verschillende plekken over de hele wereld. Het geeft de universaliteit van de wereldkerk aan en de veelzijdigheid van het pastoraat.”

Zo deed hij een zomerstage in Spanje en Zuid-Amerika, het jongerenwerk in het bisdom, ziekenbezoek in ziekenhuizen, huisbezoeken, gevangenen bezoeken en ging hij langs klassen op scholen in het kader van verschillende werkzaamheden tijdens de priesteropleiding, die hij anderhalf jaar geleden afrondde.

Hij werkte onder ‘de importkatholieken’ in Oost-Groningen (Winschoten) en sinds vorig najaar verricht hij pastoraal werk in Balk, Bakhuizen en Woudsend. Met als uitvalsbasis de grote pastorie in Sint Nicolaasga. Hoogma noemt de keuze voor het priesterschap een samenspel. ,,God heeft op verschillende manieren gewerkt en richting gegeven. Door verschillende mensen op mijn pad te sturen en in de sacramenten. Als ik terugkijk op dat pad, dan heeft God mij gestuurd zonder dat ik dat altijd bewust door had.”

Nauw verbonden

In een vooruitblik op de priesterwijding schreef Van den Hout in een column dat Hoogma zal ontdekken dat het persoonlijk leven en het priesterlijk werk nauw met elkaar verbonden zijn. ‘Hij kan niet louter professioneel werken en een scheiding aanbrengen tussen werk en privé. Zijn eigen persoonlijke leven is het eerste getuigenis van het evangelie dat hij kan geven, voorleven.’

Het priesterschap is ook hard werken, aldus Van den Hout. ‘Dat moet iedereen en dat is ook goed. Christus heeft arbeiders gevraagd in de wijngaard, geen luxe paardjes. Het is geestelijke arbeid, dicht bij mensen, en vanuit een doorleefd geloof.’

Remco Hoogma de eerste priester die de bisschop mag wijden. ‘Dat is bijzonder. Ik ben vaak bij priesterwijdingen aanwezig geweest en heb samen met de andere priesters de handen mogen opleggen om de nieuw gewijde in het college van priesters te verwelkomen. Nu mag ik de wijding zelf verrichten en dat is bijzonder en geeft een bijzondere geestelijke band.’

Hoogma ging na de wijding op zaterdag– een hoogmis in de Groningse St. Jozefkathedraal – op de zondag al direct voor in de Sint-Martinuskerk in Sneek. Het is een oud gebruik om de eerste mis in de thuisparochie te vieren. Hoewel Hoogma oorspronkelijk uit Bolsward komt, was Sneek de afgelopen tien jaar de plek waar hij zich thuis voelde, omdat hij daar naar toe ging als hij bij zijn ouders was.