Weetwatjegelooft gaat video’s over geloof en Bijbel gratis aanbieden

Jan Auke Brink

De website Weetwatjegelooft.nl biedt met ingang van 1 mei de 250 videolessen van het platform gratis aan. Dat kan dankzij een legaat dat de Theologische Universiteit Kampen heeft ontvangen.

De website Weetwatjegelooft biedt een breed spectrum aan video’s en online cursussen, van ‘Missionair jongerenwerk’, over hoe jongeren bij de kerk te betrekken, tot ‘Reformatie nu’, over de ontwikkelingen in 400 jaar protestantisme.

Het platform is in 2010 ontstaan als een samenwerking tussen de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle, destijds onder noemer AKZ+ – naar de eerste letters van de plaatsen waar de initiatiefnemers gevestigd zijn.

De drie instellingen wilden academische kennis delen. ,,Dat deden ze destijds door bijeenkomsten te organiseren”, zagt de huidige projectmanager dr. William den Boer. ,,Toen ik er in 2015 bij kwam hebben we de overstap naar digitaal gemaakt: we zijn de bijeenkomsten live gaan streamen op onze website.”

Groter publiek

Dat werkte: met de video’s werd een groter publiek bereikt. Maar tegelijkertijd voelden minder mensen de noodzaak om naar de bijeenkomsten te komen, omdat ze het ook vanuit huis konden bekijken. ,,We hebben toen besloten om te stoppen met de bijeenkomsten en de video’s in een studio op te nemen. Zo konden we professioneler werken. Er staan nu zo’n 250 video’s op de site en als je die uit de beginperiode vergelijkt met wat we nu maken, dan zie je een groot verschil.”

Voor de activiteiten van AKZ+ was vanaf het begin geen financiering beschikbaar. Incidenteel werden fondsen geworven, daarnaast konden mensen zich abonneren – eerst op de bijeenkomsten, later op de online video’s. ,,In de beginperiode begon dat met zo’n tweehonderd euro om een serie lezingen te bezoeken. Later zakten we naar 150 euro. Nu zitten we op 49 euro per jaar om onbeperkt video’s op de website te bekijken, en 29 euro voor studenten.”

Daarnaast hebben kerkelijke gemeenten de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten, waarbij alle gemeenteleden dan een eigen account kunnen krijgen. De website telt nu zo’n duizend abonnees. ,,Het groeit wel iets, maar langzaam. Het blijft moeilijk om geld te vragen voor digitale content”, constateert Den Boer.

Legaat

Een legaat, nagelaten aan de Theologische Universiteit Kampen, biedt nu de mogelijkheid om de abonnementsstructuur af te schaffen. ,,Jan de Jong, bestuurder bij de universiteit, kwam laatst naar me toe. Hij vertelde dat er een legaat was, waarvan niet was vastgelegd hoe de universiteit het geld zou moeten gebruiken. Hij wilde het inzetten om Weetwatjegelooft gratis te maken. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.”

De Jong kiest voor deze besteding van het geld omdat hij het belangrijk vindt de verbinding tussen universiteit, kerken en samenleving te versterken. Met het gratis aanbieden van het materiaal wordt de naam AKZ+ afgestoten en is Weetwatjegelooft de nieuwe merknaam. TU Kampen wordt officieel de eigenaar van het materiaal. De instellingen in Apeldoorn en Zwolle blijven betrokken als partner, maar er kunnen ook nieuwe partners aansluiten. Zo wordt momenteel in opdracht van de Unie van Baptisten en de ABC-gemeenten de missionaire studiedag missie.nu 2019 georganiseerd en wordt er op verzoek gewerkt aan een videocursus van het boek Centrum- Kerk van Tim Keller.

Vanaf 1 mei zijn alle video’s op www.weetwatjegelooft.nl gratis.