Mishandeld kind staat in de kou

Tamarah Benima

Drie procent van de Nederlandse kinderen tussen de nul en achttien jaar wordt mishandeld. In 2010 waren dat er 119.000. De bevolking telde toen minder mensen, dus het zullen er alleen maar meer zijn geworden. Het gaat om emotionele verwaarlozing, fysieke verwaarlozing, emotionele mishandeling, fysieke mishandeling, seksueel misbruik en dan nog iets dat het Nederlands Jeugdinstituut onder ‘overig’ schaart.

Het Trimbos Instituut rekende uit wat het effect van kindermishandeling op volwassenen kost aan extra zorg. Enig idee? De cijfers zijn van 26 oktober 2016. Emotionele verwaarlozing kost jaarlijks 3,5 miljard euro, psychische mishandeling 1,2 miljard, fysiek misbruik 0,9 miljard, seksueel misbruik 1,2 miljard en de combinatie van al die soorten kindermishandeling komt op 4,1 miljard. Elk jaar opnieuw 10,7 miljard euro omdat volwassenen als kinderen aan geweld hebben blootgestaan. In Nederland. De economische schade – mensen worden ziek, maken hun school of opleiding niet af, kunnen niet op hun niveau werken – is dan nog niet eens in beeld gebracht. Als al die mishandelde kinderen echt traumatherapie kregen, zou dat voor een relatief korte tijd veel geld kosten. Maar geld is daar nog nooit voor vrij gemaakt. Zet dat af tegen de subsidies voor kopers van elektrische auto’s: van 6000 euro in 2019 tot 2200 in 2030. Subsidie voor de rijken, van wie er beslist enkelen zichzelf aan de haren uit het moeras van een bittere opvoeding hebben getrokken. Maar de meesten niet.

De VVD springt nu voor ‘de burger’ in de bres: die moet niet te veel op kosten worden gejaagd door de klimaatafspraken. Wat een ontstellende hypocrisie. Wel zorg voor ‘de burger’, maar geen voldoende zorg voor onze mishandelde jeugd. Ik ben een klimaatscepticus. Maar zelfs als je in de maatregelen tegen klimaatverandering gelooft, hoe durf je dan zoveel geld te spenderen voor een minimale verbetering, terwijl je de mishandelde kinderen in de kou laat staan. Kabinet en oppositie voeren een zo onafgewogen beleid waar ik maar één woord voor heb: misdadig.