Bevroren rivieren komen niet terug

Tamarah Benima

De Hollandse meesters schilderden veel landschappen met bevroren rivieren. De gouden eeuw viel namelijk midden in een kleine ijstijd.

Aan die kleine ijstijd is een einde gekomen. Maar de idee dat het in onze contreien ijskoud moet zijn in de winter, zit diep in het nationale gevoel verankerd. Als het klimaat verandert, moet dat wel fout zijn. Het hoort niet. Maar het hoort wel.

Trouwens, welke maat hanteer je als je het over klimaatverandering hebt? Wat is je norm? Waar en wanneer begin je te meten? Wat is je ijkpunt? Wat noem je afwijking?

En stel, je kunt vaststellen dat er inderdaad een klimaatverandering is (een term die je tegenwoordig vaker hoort dan de volgens mij niet te bewijzen global warming) waarom is die dan per definitie negatief?

Klimaatverandering

Het laatste jaar heb ik veel voordrachten over de klimaatverandering gevolgd op YouTube. Van de pessimisten die vinden dat we met man en macht de klimaatverandering moeten zien te stoppen, en van de klimaatsceptici.

De laatsten geloven niet dat er een substantiële klimaatverandering is, of denken dat die niet door de mens wordt veroorzaakt, en/of denken dat zelfs een substantiële klimaatverandering niet tot rampen gaat leiden. Vooralsnog concludeer ik dat de modellen voor klimaatverandering niet deugen en dat hun voorspellingen niet door de feitelijk gemeten data worden ondersteund.

Wat mij bevreemd is de krankzinnige hoeveelheid geld die er gestopt gaat worden in de bestrijding van de klimaatverandering. Met dat geld kunnen vrouwen wereldwijd onderwijs krijgen, waardoor zij op den duur minder kinderen krijgen. Het kan gebruikt worden om de milieuschade tegen te gaan. En het zou het mogelijk maken om mensen te onderwijzen dat de koude winters in voorgaande eeuwen er waren omdat de zon anders actief was, en niet verdwenen zijn door de als een gek consumerende mens.

Een echte kringloop-economie is bittere noodzaak. Maar zelfs daarmee komen de bevroren rivieren waar onze ziel naar hunkert, niet terug.