Regenboogvlag op kerk, universiteit en gemeentehuis tegen ‘Nashville’

Jan Auke Brink

De regenboogvlag ging onlangs op veel plekken uit, als protest tegen de Nashville-verklaring. Scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver noemt de verklaring ‘theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord’.

Het begon gisterochtend bij de Vrije Universiteit in Amsterdam: met een tweet nam VU-voorzitter Mirjam van Praag afstand van de Nashville-verklaring, die afgelopen weekend door meerdere medewerkers van de universiteit was ondertekend. Vervolgens werd de regenboogvlag gehesen bij de universiteit.

De actie had een sneeuwbaleffect: in de hoofdstad volgden de Protestantse Kerken Amsterdam (PKA) en de gemeente, later in de middag ging de regenboogvlag uit bij gemeentegebouwen in onder meer Utrecht, Dordrecht en Hilversum.

Statement

Het zijn uitingen van betrokkenheid bij de LHBT-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). In de Nashville-verklaring die afgelopen weekend door ongeveer tweehonderd orthodox-protestantse voorgangers, politici en andere prominenten is ondertekend, worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen.
‘Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashvilleverklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven’, zei Van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit.

Ds. Rosaliene Israel, scriba van de protestantse kerken in de hoofdstad, was aanwezig bij het uithangen van de regenboogvlag bij de Oranjekerk in de Amsterdamse Pijp. Namens de PKA nam ze afstand van de Nashvilleverklaring: ‘Binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam is er verdriet over deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan. De afgelopen jaren hebben we als kerk gewerkt aan een cultuur van openheid en gesprek, ook over de thema’s waar we verschillend over denken. De toon en de inhoud van deze verklaring staat haaks op de open houding waar dit gesprek om vraagt, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.’

Ook de landelijke Protestantse Kerk heeft nadrukkelijk afstand van de Nashville-verklaring genomen. Zo’n dertig van de tweehonderd ondertekenaars van het pamflet kwamen uit de Protestantse Kerk. René de Reuver, scriba van de generale synode, benadrukt dat dit een kleine minderheid binnen zijn kerk is: in totaal telt de Protestantse Kerk ongeveer 1600 predikanten.
‘Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden’, stelt De Reuver.

Niet bruikbaar

Verder noemt hij de verklaring ‘theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord’. Het is daarom volgens De Reuver niet bruikbaar in gesprekken over gender en seksualiteit.

In reactie op de Nashville-verklaring hebben verschillende mensen online een petitie opgestart om een ander geluid te laten horen. Zo was de anti-Nashville-verklaring op petities.nl gisteravond al meer dan tienduizend keer ondertekend. Op www.ikstanaastje.nu maakten bijna tweeduizend ondertekenaars een statement ‘voor een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen’.