Kardinaal Tauran overleden

Frans Wijnands

Kardinaal Jean-Louis Tauran is 75 jaar geworden en overleed 5 juli in de Amerikaanse staat Connecticut waar hij verbleef vanwege een behandeling aan parkinson. Rouw in het Vaticaan, maar ook in de moslim-wereld. Want kardinaal Tauran was een vurig voorstander van dialoog met de vreedzame islam.

Nog maar twee maanden geleden reisde hij voor de zoveelste keer naar het Midden-Oosten. Tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië benadrukte hij dat ,,de cultuurstrijd geen bedreiging is, maar de combinatie van onwetendheid en radicalisme wel”.

Onderwijs

Onderwijs is allesbepalend, vond de kardinaal . ,,Onwetendheid is een voedingsbodem voor angst. Het gros van de Europeanen heeft nog nooit in de Koran gekeken.” Maar, voegde hij daar aan toe, ,,veel moslims hebben ook nog nooit de Bijbel opengeslagen.”

Kardinaal Tauran pleitte er in zijn lange diplomatenloopbaan voor dat christenen in de moslim-wereld niet als tweederangsburgers moeten worden behandeld. Maar hij toonde er ook begrip voor dat veel moslims zich vernederd voelen door de manier waarop hun geloof in de christelijke wereld in diskrediet wordt gebracht. ,,Haat kan nooit tot een overwinning leiden, de liefde wél.”

Na de aanslagen in Parijs, in 2015, gaf kardinaal Tauran als commentaar dat ,,extremisten makkelijk kunnen veranderen in terroristen. Ze presenteren zich als verdedigers van gerechtigheid, maar rekruteren in feite soldaten van Allah.” De echte verdedigers van gelijkheid en gerechtigheid zijn volgens Tauran de vreedzame gelovige moslims.

Buitenlandse zaken

Taurant werd op 5 april 1943 in Bordeaux geboren. Na zijn seminarie- opleiding studeerde hij theologie en filosofie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome, maar keerde na zijn priesterwijding in 1969 terug naar zijn geboortestreek. Pas in 1973 verhuisde hij voorgoed naar Rome. In 1983 trad hij toe tot het Vaticaanse Staatssecretariaat. Onder drie opeenvolgende pausen nam Tauran deel aan talloze internationale (vredes) conferenties.

In 1990 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot ‘minister van buitenlandse zaken’. In 2003 werd Tauran kardinaal. Sinds 2007 was hij voorzitter van de pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog. De ziekte van Parkinson belemmerde hem de laatste jaren in zijn internationale reizen en contacten. Sinds het aantreden van paus Franciscus is kardinaal Parolin de minister van buitenlandse zaken.