Christelijk Japan op Werelderfgoedlijst

Jan Auke Brink

De Unesco heeft wereldwijd dertien locaties met ‘belangwekkend cultureel erfgoed’ toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Onder de nieuwe plekken met de beschermende status is het verborgen christelijke erfgoed in de omgeving van de Japanse stad Nagasaki. Het gaat in totaal om tien dorpen, een kasteel en een kathedraal uit de zestiende tot de negentiende eeuw.

Deze locaties zijn van bijzondere waarde voor Japanse christenen. Ze herinneren aan ‘de vroege activiteiten van christelijke missionarissen en kolonisten in Japan’, zo staat in de verklaring van het Unesco Werelderfgoedcomité. En: ‘Ze verhalen van het ontstaan, de vervolging en de heropleving van christelijke gemeenschappen.’

Opbouw en verbod

Het christendom is halverwege de zestiende eeuw in Japan geïntroduceerd . Onder anderen de Spaanse jezuïeten- missionaris Franciscus Xaverius speelde een belangrijke rol in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-Azië. Hij arriveerde in 1549 met een aantal metgezellen op het eiland Kyushu, waar ook Nagasaki ligt.

Door hun inspanningen hebben veel Japanners zich in de zestiende eeuw tot het christendom bekeerd. In eerste instantie konden zij hun geloof in relatieve openheid belijden, maar later in de zestiende eeuw volgde een verbod op het christendom, dat bleef bestaan tot in de negentiende eeuw. Christenen hadden in die eeuwen met intensieve vervolgingen te maken.

Zo zijn in 1597 26 Japanse christenen gekruisigd. Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis is in1864 deOura- kathedraal, gewijd aan de 26 martelaren, gebouwd. Deze kathedraal en elf andere locaties die herinneren aan de vervolging zijn in 2017 door de Japanse regering voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst.