ChristenUnie zoekt aansluiting bij rooms-katholieke traditie

Jan Brouwers

Wat kan de katholieke leer betekenen voor de ChristenUnie? Rond deze vraag hield de partij afgelopen vrijdag een discussiebijeenkomst.

Op symposium ‘Katholieke politiek’ van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie stond afgelopen vrijdag de vraag centraal hoe waarden uit de katholieke traditie relevant kunnen zijn in de politiek van de ChristenUnie.

Onder leiding van Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, spraken Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit Leuven, en Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, in het Utrechtse Arienshuis over christelijke politiek.

De mens zoals hij is

Torfs was van 2010 tot 2013 lid van de Belgische senaat voor de christendemocratische CD&V. Voor hem staat vast dat religie een rol heeft in de samenleving. ,,Religie is priv√©, wordt vaak gezegd. Maar het lijkt me problematisch dat uit de keuze voor een religie geen enkel maatschappelijk engagement voortkomt.”

Typisch katholiek is het aanvaarden van de mens zoals hij is, in al zijn onvolmaaktheid, meent Torfs. ,,Katholieken denken wel aan verbetering van persoonlijke en maatschappelijke relaties, maar je zult ze zelden een paradijselijke toestand in dit ondermaanse zien schetsen. Daarin verschillen we van anderen.”

Religie hoort in de politiek, vindt Torfs: ,,Religie is een plek waar verbeelding en verdieping tot stand kunnen komen. Verdieping geeft het vertrouwen dat er onder de stroom die je leven dagelijks bepaalt, een andere stroom is die kracht geeft om aan politiek te doen.”

En wat de verbeelding betreft: ,,Misschien lijden we het meest aan gebrek aan verbeelding. De beste beslissingen die we nemen, zijn meestal niet rationeel. Verbeelding is een kracht die in het christelijk denken zit. Ik begrijp niet dat er nog politici zijn die zich niet door het christendom laten inspireren.”

Dialoog

Christelijke politici moeten in dialoog blijven, meent Torfs, zonder de bedoeling ongelovige politici te bekeren. ,,Al is het wel vreemd dat ze zich niet laten bekeren als er zo iets moois bestaat als christelijke politiek.”

Op het symposium is ook de bundel¬†De goede gemeenschap¬†gepresenteerd. Volgens Eppo Bruins markeert het boek de verbreding van de ChristenUnie. De partij reikt hiermee de hand reikt naar het katholieke volksdeel: ,,Wie Christus liefheeft hoort bij ons. Laten we schouder aan schouder staan om vanuit de goede boodschap politiek te bedrijven.”

Daarom is hij ook in Limburg actief om zijn partij in dit traditioneel katholieke gebied voet aan de grond te laten krijgen: ,,Wij horen daar thuis.” Bruins hoopt dat de Christen- Unie er bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten tenminste een zetel zal veroveren.

Het gaat hem vooral om een doorbreken van de verzuiling onder de christenen in Nederland. De ChristenUnie ziet hij als een onderdeel van een christelijke beweging van alle kerkgenootschappen en organisaties met een christelijke achtergrond.

Zelfbewustzijn en standvastigheid

Wouter Beekers, mede samensteller van de bundel en directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, noemde zelfbewustzijn en standvastigheid als twee opvallende elementen van het katholiek sociaal denken: ,,Dat is voor mij betekenisvol in deze tijd van rijkdom en vrijheid, maar ook van doorslaande individualisering, van knip-en-plak- zingeving. Hoe blijven christenen in de context van deze spirituele armoede dicht bij Christus? Misschien door gewoon verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap van ‘alle plaatsen en alle tijden’.”

,,Juist daar kan de katholieke kerk, met haar achting voor de traditie, en een wereldkerk bij uitstek, een interessante rol vervullen.”

Ook van het relativeringsvermogen dat katholieken eigen is kan de ChristenUnie leren, meent Beekers: ,,Mensen kennen de ChristenUnie als een integere partij, maar het zou goed zijn als we nog wat meer kunnen relativeren.”

De goede gemeenschap; katholiek sociaal denken over politiek en maatschappij. Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 22,50 euro