Een andersoortig IJzeren Gordijn

Tamarah Benima

Amsterdam was ooit een Joodse stad. 10 Procent van de inwoners was Joods. Nu is dat minder dan 2 procent. Ze woonden niet gelijkelijk over de hele stad verdeeld. In het arme gedeelte van het hart van Amsterdam waren ze met veel, later in nieuwe buitenwijken in Oost ook en, vanaf de komst van de Duitse Joden die voor Hitler waren gevlucht, was de Rivierenbuurt ‘Joods’.

Eenzelfde patroon is zichtbaar bij de moslimpopulatie. In de hoofdstad is 16 procent moslim. 5 Procent woont in Amsterdam-Centrum, in Amsterdam Nieuw-West is dat 33 procent. Wie wil weten hoe het er in 2050 in de grote West-Europese steden uitziet wat betreft moslims zou dus naar Amsterdam of Den Haag of Rotterdam kunnen afreizen, want daar is dezelfde situatie. Nog beter: Stockholm.

Het PEW-onderzoeksinstituut heeft een projectie gemaakt van de moslimpopulatie in 2050. Voorspellingen over bevolkingstoename of -afname en ook over bevolkingssamenstelling zijn verschrikkelijk moeilijk, want ze hangen af van politieke beslissingen, oorlogen die vluchtelingenstromen op gang brengen, geboortecijfers bij immigranten en niet-immigranten en wat dies meer zij. Het PEW heeft drie scenario’s onder de loep genomen. Een volledige stop op immigratie, geen volledige stop, en een ongebreidelde instroom van vluchtelingen en volgimmigranten.

Onderklasse

Op de kaart die bijgeleverd wordt, is het IJzeren Gordijn nog stevig op zijn plaats. Nauwelijks moslims in landen als Polen, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten, en tot wel 30 procent in Zweden. Hoe de EU onder die tegenstelling ooit kan bestaan, is mij een raadsel. Want Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Oostenrijk en Nederland zullen sterk islamiseren.

Wat mij vooral zorgen baart, is vooral het ontstaan van een economische onderklasse. Een groot percentage van de vluchtelingen is slecht geschoold, en de banen waarvoor je niet geschoold hoeft te zijn verdwijnen in rap tempo, in de hele EU. Armoede, uitzichtloosheid, ressentiment kunnen de gevolgen zijn. Een slecht vooruitzicht.