Een raadselachtige aanloop

Contrapunt
Sytze Faber

Als het gaat om vreemdelingen en islam staat in de Tweede Kamer de SGP van Kees van der Staaij het dichtst bij Wilders. Niet uit opportunisme, uit overtuiging. Vóór de PVV wás de SGP er al. Ik schreef daar al eerder over. Er is een actuele aanleiding dat nog eens te doen.

De SGP met haar theocratische wortels – volgend jaar honderd jaar jong – vindt dat de overheid de godsdienst die de SGP beschouwt als het ware geloof moet bevoordelen. Altijd zo geweest. De omgeving veranderde, de aard van het staatkundig gereformeerde beestje niet.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren de katholieken de pineut. Aanhangers van een vervloekte afgoderij. Daarna waren er de joden en het antisemitisme. Tijdens de bezettingsjaren vervulde boegbeeld dominee Kersten een dubieuze rol. Na de bevrijding in 1945 werd hem daarom het Kamerlidmaatschap ontnomen. Zijn foto siert overigens nog steeds de fractiekamer van de SGP. Tegenwoordig zijn moslims het doelwit. Hoe minder hoe liever, daar komt het op neer. De rem op de bouw van moskeeën en gebeds-oproepen. Tussen de bedrijven door moest de rechter er aan te pas komen om de SGP te dwingen een eind te maken aan vrouwendiscriminatie binnen de partij.

Het wringt, zacht gezegd, tussen de SGP en artikel 1 van onze grondwet, dat voorschrijft dat allen die zich in ons land bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Evenals bij de PVV. Rabbijn Lody van de Kamp zei ontsteld en bedroefd te zijn over het islammanifest dat de SGP in januari publiceerde. In de Verenigde Staten maakte rabbijn Jill Jacobs na de anti-moslimmaatregelen van president Trump van zijn hart geen moordkuil: ,,We herinneren ons dat de grenzen van dit land voor ons gesloten werden in 1924 met rampzalige gevolgen tijdens de Holocaust. De taal die toen gebezigd werd om joden tegen te houden, wordt nu gebruikt om moslims tegen te houden.” Tussen haakjes: onlangs bleek dat ook de ouders van Anne Frank de toegang tot de VS destijds werd ontzegd.

Parallellen

Uiteraard kan men de situatie anno 2017 niet een-op-een gelijk stellen met die van tachtig jaar geleden. Verontrustende parallellen mag men echter niet negeren. Een sprekend voorbeeld. Toen schilderden de nazi’s joden stelselmatig af als parasieten. En wat zei Frank Gaffney, die tot de binnenring van Trump behoort, onlangs? ,,Moslims zijn termieten, die de structuur van de burgerlijke samenleving en andere instellingen uithollen.” Zoek het verschil.

Wilders, supersupporter van Trump, is niet alleen door links (wat daar nog voor door gaat), maar ook door CDA en VVD in de ban gedaan als regeringspartner. Afgelopen maandag gebeurde er iets raars. De Stemwijzer voor de verkiezingen van 15 maart werd toen gepresenteerd. Uit de beantwoording van dertig stellingen – in een paar minuten gepiept – kan men zien met welke drie partijen men de meeste verwantschap heeft. De lijsttrekkers deden de aftrap. Vanzelfsprekend eindigde de eigen partij bij hen op de eerste plaats. Maar welke kwam op de tweede plek? Bij zowel Buma als Rutte was dat de SGP!

Wilders in de ban doen en het meest verwant zijn met de partij die hem momenteel het naast staat? Een raadselachtige aanloop naar het vermeende democratische festijn op 15 maart. Of is de uitsluiting van Wilders bij hen primair gebaseerd op electorale overwegingen, niet op principes? Per slot van rekening lieten ze zich ook in 2010 met het kabinet-Rutte I gedogen (en gijzelen) door Wilders. Zijn gedachtegoed verschilde toen niet principieel van nu. Als het gaat om consistentie van opvattingen steken Wilders en Van der Staaij elkaar (eveneens) naar de kroon.

Reageren? fabersyma@gmail.com