Oecumenische kruiswegstatie gaat kerken verbinden rond ‘The Passion’

Dick Vos

Vier werkgroepen uit de Leeuwarder kerken bereiden activiteiten voor ter ondersteuning van The Passion. Alles draait daarbij om verbinding: gasten en jeugd verbinden met de betekenis van het verhaal en kerken verbinden met elkaar.

Donderdagavond 2 februari spraken diverse kerkgenootschappen in Leeuwarden met elkaar over tv-evenement The Passion. Ze kwamen bijeen in kerkgebouw De Fontein om flankerende activiteiten door te spreken. The Passion, waarin scènes uit de laatste dagen van Jezus door Nederlandse artiesten worden opgevoerd en dat live op televisie wordt uitgezonden, vindt plaats op Witte Donderdag, 13 april, in de binnenstad van Leeuwarden. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht.

De kerken in Leeuwarden zien de bezoekers ook als hun gast en grijpen het evenement aan om rust en ruimte te bieden voor spiritualiteit. Daarnaast willen ze zichzelf en het verhaal van de kerk – waaruit The Passion immers voortkomt – onder de aandacht te brengen. De kerken zien in deze voorbereidingen ook een mogelijkheid om de onderlinge banden aan te halen en te bestendigen.

Geloven058

In een eerdere brainstormbijeenkomst van vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen waren diverse ideeën naar voren gekomen. Die zijn verder uitgewerkt in kleinere groepen en deze week zijn de voorlopige plannen gezamenlijk besproken.

De groep die zich richt op communicatie liet in een presentatie zien hoe de al bestaande website www.geloven058.nl een centrale rol moet krijgen. Op deze site moet alle belangrijke informatie over The Passion komen waarnaar de websites van de afzonderlijke kerken kunnen verwijzen. Daarnaast kunnen de kerkgenootschappen zichzelf erop presenteren. De website zal verder uitgebouwd worden en het bestaan en de inhoud ervan zal onder andere via sociale media verder onder de aandacht worden gebracht. De groep denkt ook over communicatie via andere wegen dan de digitale, bijvoorbeeld via billboards.

Bezinning

Drie binnenstadskerken zullen op Witte Donderdag open zijn voor gasten, in ieder geval vanaf het begin van de middag. Het gaat om de Grote of Jacobijnerkerk, de Bonifatiuskerk – die de activiteiten daar samen met de Dominicuskerk organiseert – en de doopsgezinde Vermaning. Een peiling onder kerken in Amersfoort en Groningen, waar The Passion eerder gehouden werd, leerde dat als ergens een kerkdeur open staat mensen graag binnenkomen. In de hectiek van de dag zoeken ze rust om zich te bezinnen op het lijdensverhaal en soms ook een luisterend oor.

In de doopsgezinde Vermaning komt onder meer een originele, oecumenische kruiswegstatie te hangen. Elke kerkelijke gemeenten moet zelf een van de zogeheten staties (beelden) vorm te geven. In totaal gaat het om veertien scènes uit het lijdensverhaal, de meeste gebaseerd op Bijbelteksten. Veel katholieke kerken herbergen dergelijke kruiswegstaties, door middel waarvan de kijker stap voor stap het lijdensverhaal kan doorlopen en kan stilstaan bij de verschillende momenten daarin. ,,Al vier doeken waarop gemeenten een van de staties mogen verbeelden zijn vergeven”, meldt Tjtske Hiemstra, doopsgezind predikante. ,,Vijf, zes, zeven…”, klinkt het wanneer er direct vingers een aatal vingers omhoog schieten. Aan het eind van de bijeenkomst zijn er nog een stuk of vier doeken over waarvoor nog een invulling wordt gezocht. Deze gezamenlijke productie is een van de manieren waarop de kerken hun onderlinge verbinding willen laten groeien en zien.

Omgaan met lijden

De groep die zich bezighoudt met jongeren rapporteerde dat er net een lessenserie klaar is die verspreid wordt onder basisscholen in Noord-Nederland. Net als in de opzet van The Passion wordt in de lessen de betekenis van sterven en opstanding uitgelegd aan de hand van de verschillende karakters in het verhaal. Hiernaast wordt een project opgezet voor wat oudere jeugd over de vraag hoe we omgaan met lijden. De jongeren zullen met die lessen heel concreet ervaring kunnen opdoen in het omgaan met kwetsbare naasten. Presentaties die hiervan gemaakt worden, kunnen een plek krijgen op 13 april, de dag van The Passion.

De vierde groep, straatevenementen, is nog aan het brainstormen over de mogelijkheden. Bekend is dat het Leger des Heils iets bij het station zal gaan doen. Kunnen de andere kerkgenootschappen iets met zang? Met bands? Is het een idee om een Leeuwarder Citybijbel te laten maken?

Met medenemen van de input uit de bijeenkomst gaat het denken en organiseren door. In maart zal de volgende bijeenkomst zijn en dan moet het totaalprogramma gepresenteerd worden. Zodra dat klaar is, kan het werven beginnen van de vele vrijwilligers die bij de uitvoering van de verschillende activiteiten nodig zullen zijn.