Leeuwarder PKN-fusie eindelijk een feit

Lodewijk Born

Na een proces dat bijna twintig jaar duurde, komt er eindelijk een fusie van de hervormden en gereformeerden in Leeuwarden. Op 16 februari wordt de Akte van Fusie getekend in de Grote Kerk.

Gereformeerd en hervormd Leeuwarden werken al sinds 1998 samen. Dat leidde in oktober 2006 tot het tekenen van een federatie-akte – met de intentie om snel tot een fusie te komen. Op dat moment hadden de gereformeerden en hervormden ‘boven de spoorlijn’ samen zevenduizend leden, zeven kerkgebouwen en bijna negen wijkpredikanten (7,75 fte). Daarnaast waren er drie kerkelijk werkers (1,3 ft).

Voorzitter Daan Postma, die in januari 2016 als voorzitter van de Algemene Kerkenraad aantrad, verwoordt hoe het moeilijke jaren in Leeuwarden zijn geweest, waarin heel wat is gebeurd ,,Dit is het resultaat van een heel lang proces van gesprekken, van naar elkaar toegroeien, soms weer verwijdering, maar nu kunnen we toch zeggen dat we allemaal vol overtuiging deze fusie aangaan als Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Leeuwarden.” De Leeuwarder kerkgemeenschap heeft nu het gevoel vooruit te kunnen kijken, nadat er jarenlang onrust en onvrede was over de sluiting van kerkgebouwen.

Samenwerken

De nieuwe Protestantse Gemeente Leeuwarden telt straks tussen ,,de vijf- en zesduizend leden”, zegt Postma, die samenkomen in de Grote of Jacobijnerkerk, De Fontein en De Schakel. De Waalse Kerk is ook eigendom van de kerkelijke gemeente. Er zijn vijf wijkgemeenten: Rondom de Grote Kerk, Fenix/Goede Herder, Adelaar/Regenboog, Cammingaburen en De Fontein.

Het is volgens Daan Postma niet uit te sluiten dat op termijn de drie wijkgemeenten die nu de diensten houden in de Grote Kerk (Rondom de Grote Kerk, Fenix/Goede Herder en Adelaar/Regenboog) meer zullen gaan samenwerken en dat dit zal leiden tot één wijkgemeente. Wat betreft het pastoraat telt de Leeuwarder fusiekerk nu zes predikanten (deels parttime) en twee kerkelijke werkers (ook parttime). Er is ook een studentenpastor in dienst, die door meerdere Leeuwarder kerken wordt betaald: Rein Veenboer.

De Algemene Kerkenraad heeft een Beleidskader 2017-2020 vastgesteld dat gaat dienen voor een nog te schrijven beleidsvisie. Daar wordt in februari mee aangevangen, vertelt Postma. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op presentie van de kerk in de wijk en de stad. Door de fusie kan de Algemene Kerkenraad met minder kerkenraadsleden toe. ,,Dat moeten er straks minimaal twintig zijn.”

Stug doorwerken

Postma geeft aan verheugd te zijn dat de fusie nu klaar is. ,,Toen ik aan mijn voorzitterschap begon had ik er wel een idee bij, maar ik wist niet dat er zóveel bij kwam kijken, met name als het gaat om de hele formele zaken die uitgezocht en geregeld moeten worden.” Door ,,stug doorwerken” van een ploeg betrokken mensen is dat gelukt, meent hij.

Het moment van de fusie wil de Algemene Kerkenraad niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er op 16 februari een bijzondere bijeenkomst in de Grote of Jacobijnerkerk. In de vieringen in de verschillende Leeuwarder kerken op de daaropvolgende zondag wordt ook nog stilgestaan bij de fusie.

Als het gaat om gereformeerden en hervormden is de stad Leeuwarden niet helemaal één na de fusie. Van oudsher zijn er altijd al aparte gemeenten ‘boven en onder de spoorlijn’ geweest. De Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum is de naaste buur, met sinds mei 2009 de wijkgemeente Huizum-West en Huizum-Oost. ,,Gesprekken over samengaan met Leeuwarden-Huizum zijn op dit moment niet gaande, zegt Postma ,,Maar zeg nooit nooit. Er zijn op dit moment ook geen aanzetten toe.”

De Lutherse Gemeente in Leeuwarden blijft ook zelfstandig. In 2004 kwam het landelijk al tot een fusie tussen gereformeerden, hervormden en lutheranen, wat leidde tot de Protestantse Kerk in Nederland. Daarna volgden snel ook veel plaatselijke kerken, ook in Friesland.